poS³owa: Dariusz Brzóska Brzóskiewicz T³um
T³umaczenie: Karolina Szebla-Morinaga

Wszelkie prawa zastrze¿one B